Urea

ökad karbamid
Vad som orsakar ökad karbamid?Vilka är symtomen på hög karbamid?Hur sänker jag min karbamid?Vad ska jag äta när min karbamid är hög?Vilken nivå av ure...
urea och kreatinin skillnad
Urea är den primära metaboliten som härrör från proteinomsättning och vävnadsproteinomsättning. Kreatinin är en produkt av muskelkreatinkatabolism. Bå...