Elev

adiesyndrom
Adies syndrom, eller Holmes-Adies syndrom, är en sällsynt neurologisk störning som påverkar pupillen i ögat. Hos de flesta patienter är pupillen störr...