Hjärta

Vad är en kardiomegali?
Förstorat hjärta, vid hjärtsvikt Termen kardiomegali avser ett förstorat hjärta som ses vid alla avbildningstest, inklusive röntgen på bröstet. Andra ...
Vad är kardiomyopati?
Kardiomyopati avser sjukdomar i hjärtmuskeln. Dessa sjukdomar har många orsaker, tecken och symtom samt behandlingar. I de flesta fall orsakar kardiom...
Vad är en hjärtattack?
En hjärtinfarkt, även kallad hjärtinfarkt, inträffar när en del av hjärtmuskeln inte får tillräckligt med blod. Ju mer tid som går utan behandling för...
Vad är arytmi?
En arytmi är en abnormitet i hjärtrytmen. Det kan slå för långsamt, för snabbt eller oregelbundet. Hur allvarlig är hjärtarytmi? Vad är den grundlägga...
akut hjärtsvikt
Akut hjärtsvikt definieras i stort sett som en snabb uppkomst av nya eller försämrade tecken och symtom på HF [8]. Det är ofta ett potentiellt livshot...
behandling av hjärtsvikt
Läkemedel Angiotensin-converting enzym (ACE) -hämmare. Dessa läkemedel hjälper människor med systolisk hjärtsvikt att leva längre och må bättre. ... A...
hjärtsvikt symptom
Symtom Andfåddhet (dyspné) när du anstränger dig eller när du ligger ner. Trötthet och svaghet. Svullnad (ödem) i benen, fotlederna och fötterna. Snab...
hjärtsvikt klassificering
ACC / AHA-stadierna av hjärtsvikt ACC / AHA Stage-symtom B Strukturell hjärtsjukdom men utan tecken eller symtom på hjärtsvikt. C Strukturell hjärtsju...
sammanfattande hjärtsvikt
Hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtat inte kan pumpa tillräckligt med blod för att tillgodose kroppens behov. Hjärtsvikt betyder inte att ditt hjärt...
hjärtsvikt inträffar när hjärtat inte kan pumpa tillräckligt med blod till kroppen
Hjärtsvikt, ibland känd som hjärtsvikt, uppstår när din hjärtmuskel inte pumpar blod så bra som det borde. Vissa tillstånd, såsom smala artärer i hjär...
supraventrikulär takykardi
Supraventrikulär takykardi (SVT) är en onormalt snabb hjärtrytm som härrör från felaktig elektrisk aktivitet i den övre delen av hjärtat. Det finns fy...
Vad är hjärtsvikt?
Hjärtsvikt, ibland känd som hjärtsvikt, uppstår när din hjärtmuskel inte pumpar blod så bra som det borde. Vissa tillstånd, såsom smala artärer i hjär...