Doxycyklin

doxycyklin för hundar
Doxycyklin används hos hundar för att behandla mottagliga bakterieinfektioner och infektioner orsakade av Rickettsia, Canine ehrlichiosis (anaplasmos)...