Vaktmästare

Vad är Usher syndrom?
Usher syndrom är en sällsynt genetisk störning som främst kännetecknas av dövhet på grund av nedsatt förmåga hos innerörat och hörselnerven att överfö...
inledande koalition syndrom
Vem är mest sannolikt att få Usher syndrom? Hur vanligt är Ushers syndrom? Vilka är symtomen på Usher syndrom? Vilken procent av döva blinda har Usher...
inledande syndrom
Usher syndrom är en sällsynt genetisk störning som främst kännetecknas av dövhet på grund av nedsatt förmåga hos innerörat och hörselnerven att överfö...