Elever

elever i olika storlekar
Normalt är pupillens storlek densamma i varje öga, med båda ögonen vidgade eller förträngda ihop. Uttrycket anisocoria avser elever som har olika stor...
Orsak och behandlingar av dilaterade elever
Om pupillerna vidgas på grund av ett onormalt svar kan de förbli vidgade även i närvaro av solljus eller starkt ljus. Hjärnskador och intag av vissa l...