Pulmonale

Vad är Cor Pulmonale?
Cor pulmonale är ett tillstånd som får hjärtsidan till att misslyckas. Långvarigt högt blodtryck i lungartärerna och hjärtets högra kammare kan leda t...
cor pulmonal patologi
Cor pulmonale kan definieras som en förändring i strukturen (t.ex. hypertrofi eller dilatation) och funktion av den högra ventrikeln (RV) i hjärtat or...