Befordran

hur man ber om befordran
Gör dina läxor. Den viktigaste delen av att be om en kampanj är att förbereda sig i förväg. ... Planera tidpunkten. Det finns ingen perfekt tid att be...