Fenytoin

fetalt hydantoinsyndrom
Fosterhydantoinsyndrom är ett karaktäristiskt mönster av mentala och fysiska fosterskador som härrör från moderns användning av antikramperna (antikon...