Förlamning

ansikts pares
Uttrycket ansiktsförlamning avser i allmänhet svaghet i ansiktsmusklerna, huvudsakligen till följd av tillfällig eller permanent skada på ansiktsnerve...
bell's parese это
(Bell's Palsy; Facial Nerve Palsy) Паралич Белла (вариант паралича лицевого нерва) - Det här är helt klart или н н п п....
pares betydelse
Pares är en medicinsk term som hänvisar till olika typer av förlamning, ofta åtföljd av svaghet och känselförlust och okontrollerade kroppsrörelser so...