Meningokock

Vad är meningokockemi?
Meningokockemi är en sällsynt infektionssjukdom som kännetecknas av övre luftvägsinfektion, feber, hudutslag och lesioner, ögon- och öronproblem och m...
meningokockinfektion
Meningokock meningit är en sällsynt men allvarlig bakterieinfektion. Det gör att membranen som täcker hjärnan och ryggmärgen blir inflammerade. Varje ...
är meningokockemi dödlig
Meningokockemi kan orsaka allvarlig hjärnskada och är dödlig i 50 procent av fallen om den inte behandlas. Meningokocksjukdom har två vanliga resultat...
meningokoccemi behandling
Meningokockemi behandlas vanligtvis med penicillin eller ampicillin. Hos vuxna är behandlingsmetoden ofta genom intravenös penicillin G. Hos barn är p...
hur man förhindrar meningokockemi
Hur kan du förhindra meningokockemi? Att öva hälsosam hygien kan minska risken för infektion. Detta inkluderar tvätta händerna noggrant och täcka munn...