Cavernous

cavernös sinus trombos usmle
Vad är trombos av kavernös sinus? Vad orsakar trombos av kavernös sinus? Vad kan vara ett av de tidigaste symptomen på kavernös sinustrombos? Vilka tä...
Vad är kavernös sinustrombos?
Kavernös sinustrombos är en blodpropp i de kavernösa bihålorna. Det kan vara livshotande. De kavernösa bihålorna är ihåliga utrymmen belägna under hjä...