Justering

justering är
1: lagen eller justeringsprocessen. 2: en avräkning av en fordran eller skuld i ett fall där det berörda beloppet är osäkert eller full betalning inte...
Vad är justeringsstörning?
En justeringsstörning är en känslomässig eller beteendemässig reaktion på en stressande händelse eller förändring i en människas liv. Reaktionen anses...
Effekterna av justeringsstörningar och stressresponssyndrom
Vid justeringsstörning / stressrespons syndrom är reaktionen på stressorn större än vad som är typiskt eller förväntat för situationen eller händelsen...